Timmerhus 5

Timmerhus 5

Vi har hämtat inspiration från gamla tiders lador med bred stående fasadbeklädnad. Då började vi hyvla vår egen slätspont i samma dimension och samma goda kvalitét som vårt isolertimmer.

Färdigheter

Upplagt på

28 oktober, 2019